web page hit counter

REZOLUȚIE

Offline 2 Adoptă un Vot Chișinău

Astăzi, 20 august 2017, la Chișinău, Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova cu reședința în 19 state din întreaga lume și de acasă, participanți la întrunirea „Offline 2 Adoptă un Vot”,

CONTINUÂND inițiativele apărute în cadrul comunității Adoptă un Vot și lucrările începute în luna martie la Veneția, venim să reiterăm angajamentul de a păstra poziția fermă împotriva încălcărilor drepturilor cetățenilor Republicii Moldova, corupției, sărăciei și altor provocări cărora suntem supuși.

ASUMÂNDU-NE livrarea proiectelor inițiate la Veneția și implementarea noilor proiecte elaborate în cadrul celor șase grupuri de lucru ale Offline 2 Adoptă un Vot Chișinău, ne vom conduce de principiile conform cărora a fost constituită comunitatea: transparență, solidaritate, verticalitate, integritate.

CONSTATÂND importanța colaborării dintre cetățenii Republicii Moldova indiferent de țara de reședință, facem un apel la MOBILIZARE, UNITATE și COOPERARE, inclusiv prin implicarea urgentă în procesele decizionale ale statului.

AVÂND la bază cele expuse, considerăm că obiectivele noastre pot fi materializate prin CONSOLIDAREA eforturilor comune și AUTO-ORGANIZAREA cetățenilor plecați peste hotare.

RECUNOSCÂND valoarea pe care o are EDUCAȚIA în dezvoltarea unui stat, ne propunem să o fixăm drept DIRECȚIE principală spre care vor fi  îndreptate acțiunile noastre.

În urma dezbaterilor grupurilor de lucru, decidem să implementăm, următoarele obiective, conform planului de acțiuni:

–  Grupul Economic va extinde instrumentele de consultanță și microfinanțare inițiate pentru întreprinderile mici și mijlocii și va face primii pași pentru crearea unui fond de investiții a diasporei și pentru implicarea diasporei în antreprenoriatul social;

–  Grupul Social va dezvolta proiectele sociale implementate, va susține și dezvolta proiecte comune cu ONG-urile din Republica Moldova; va elabora o bază de date a tuturor Asociațiilor si ONG-urilor care activează în domeniu în țară și va crea relații de colaborare cu cele de peste hotare;

–  Grupul Educație va investi în dezvoltarea liderismului personal și abilităților practice, prin schimbul de experiență și aptitudini cu suportul diasporei;

–  Grupul Mass-media va elabora proiecte ce vizează răspândirea știrilor de alternativă pentru vorbitorii de limba rusă și va crea mesaje și emisiuni online pentru cetățenii din Republica Moldova aflați în străinătate;

–  Grupul Cultură își va mări numărul participanților implicați în proiecte culturale prin colaborarea cu comunitatea din America de Nord și va continua proiectele inițiate cu impact social;

–  Grupul Alegeri va crea un grup de lucru format din reprezentanții diasporei care va monitoriza și colabora cu organizațiile neguvernamentale din Moldova compentente în domeniul electoral și va formula o declarație privind condamnarea schimbării sistemului electoral, abrogararea Legii nr. 154 din 20.07.2017, precum și susținerea unui șir de acțiuni în vederea abrogării respectivei legi și asigurării respectării drepturilor electorale ale diasporei.

Chișinău, 20 august 2017