web page hit counter

Noi, participanții la Întrunirea membrilor grupului diasporal ‘Adoptă un Vot’, care numără circa 100 mii membri,

 

PLEDÂND pentru dezvoltarea Republicii Moldova ca Stat democratic și prosper în spiritul valorilor europene,

PREOCUPAȚI de asigurarea respectării drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor din țară și de peste hotare,

 

ÎNGRIJORAȚI de involuția procesului democratic și de dezvoltare economică din țară, Indignați de încălcarea dreptului la vot al cetățenilor din diaspora în cadrul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2016,

 

ACȚIONÂND cu fermitate întru asigurarea reprezentării echitabile a Diasporei în procesele politice și sociale din țară,

 

Declarăm:

 

1. NE OPUNEM cu fermitate modificării sistemului electoral actual prin trecerea la sistemul uninominal sau mixt, atât în formula, cât și cu urgența cu care se promovează, din următoarele considerente:

 

i. Sistemul uninominal sau mixt va distorsiona dramatic proporția adecvată de reprezentare a diasporei, reducând semnificativ gradul de reprezentare;

ii. Modificarea sistemului electoral se justifică de autori prin dreptul la revocarea deputaților de către alegători, ceea ce contravine Constituției Republicii Moldova;

iii. În condițiile actuale, lipsește consensul politic și social care este necesar pentru desfășurarea unui proces electoral liber și corect în cadrul sistemelor uninominal sau mixt;

iv. Sistemul uninominal sau mixt creează condiții propice pentru discriminarea femeilor și limitarea dreptului lor de a fi reprezentate în proporție egală, ignorându-se prevederile Convențiilor internaționale și ale legislației Republicii Moldova;

v. Sistemul uninominal, în formula propusă, descurajează consolidarea partidelor și curentelor politice emergente și subminează rolul opoziției ca forță indispensabilă unei democrații veritabile, avantajând partidele mari;

2. Pledăm pentru soluționarea cumpătata și efectivă, nu doar declarativă, a problemelor depistate deja în legislația electorală existentă, în implementarea corectă a acesteia, precum și pentru garantarea alegerilor libere și corecte, inclusiv prin asigurarea respectării dreptului constituțional la vot al Diasporei.

 

19 Martie 2017

Declarația în Limba Engleză PDF

Declarația în Limba Română PDF