web page hit counter

DECLARAȚIE

CU PRIVIRE LA MODIFICAREA SISTEMULUI ELECTORAL ÎN

REPUBLICA MOLDOVA

mun. Chișinău                                                                                                      20 august 2017

REIEȘIND din încălcărea gravă a prevederilor legislației electorale naționale și normelor de drept internațional în materie electorală, care au fost comise în cadrul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova la 30 octombrie și 13 noiembrie 2016;

MENȚIONÂND că, prin Hotărârea sa nr.34 din 13 decembrie 2016, Curtea Constituțională a constatat o parte din aceste încălcări, inclusiv lipsirea unui număr mare de cetățeni aflați peste hotare de posibilitatea de a vota din cauza lipsei buletinelor de vot, neexaminarea de către autoritățile competente a contestațiilor electorale ale alegătorilor de peste hotare, implicarea  agresivă a reprezentanților Bisericii Ortodoxe din Moldova în campania electorală, și altele;

MENȚIONÂND cele 6 Adrese ale Curții Constituționale trimise Parlamentului în vederea eliminării lacunelor din legislația electorală și asigurării, în concordanţă cu principiile constituţionale, a organizării unui scrutin democratic, corect şi transparent;

LUÂND ACT DE proiectele de lege privind reformarea defectuoasă a sistemului electoral din Republica Moldova, în particular Proiectul nr.60 din 14 martie 2017 privind instituirea votului uninominal, înaintat de Partidul Democrat, Proiectul nr.123 din 19 aprilie 2017, înaintat de Partidul socialiștilor și varianta finală a Legii cu nr. 154 din 20.07.2017, votată de Parlament;

ȚINÂND CONT de „Amicus Curiae privind modificarea sistemului electoral și efectele asupra votanților de peste hotare”, adresată la 19 mai 2017 de către reprezentanții comunității „Adoptă un Vot” Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) și în care au fost subliniate neajunsurile și inoportunitatea reformei electorale preconizate;

LUÂND ÎN CONSIDERAȚIE că la 19 iunie 2017 Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) și Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului au adoptat o Opinie comună privind sistemul electoral din Republica Moldova, prin care au subliniat că „modificările propuse în proiectul care vizează trecerea de la un sistem proporțional la unul mixt ridică îngrijorări semnificative” și că „o astfel de schimbare fundamentală, deși este o prerogativă suverană a țării, nu este recomandată în acest moment”.

LUÂND ACT de faptul că Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 154 din 20 iulie 2017, prin care a modificat sistemul electoral contrar Adreselor Curții Constituționale, a opiniei organizațiilor neguvernamentalte specializate în probleme electorale din Republica Moldova și de peste hotare, a recomandărilor Comisiei de la Veneția și Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, precum și a bunelor practici europene în materie electorală;

FIIND ÎNGRIJORAȚI de faptul că prin modificarea defectuoasă a sistemului electoral se urmărește organizarea și desfășurarea unor alegeri parlamentare în scopul menținerii controlului asupra instituțiilor statului de către partidele aflate la guvernare, ce va afecta reprezentativitatea parlamentară, va submina statul de drept, procesul de democratizare și va aduce la deteriorarea situației interne și izolarea internațională a Republicii Moldova;

FIIND PROFUND PREOCUPAȚI pentru perspectivele integrării europene a Republicii Moldova și viitorul Republicii Moldova,

DECLARĂM:

  1. Condamnăm cu fermitte adoptarea Legii nr. 154 din 20 iulie 2017 prin care a fost schimbat în mod abuziv și defectuos sistemul electoral din Republica Moldova;
  2. Solicităm Parlamentului Republicii Moldova abrogarea neîntârziată a Legii nr. 154 din 20 iulie 2017 și perfecționarea de urgență a sistemului electoral proporțional în conformitate cu adresele Curții Constituționale, recomandările Comisiei de la Veneția, a misiunilor naționale și internaționale de monitorizare a alegerilor, precum și a bunelor practici în materie electorală;
  3. Susținem ideea înaintării unei sesizări către Curtea Constituțională cu privire la verificarea constituționalității Legii nr. 154 din 20 iulie 2017;
  4. Considerăm oportună și susținem ideea organizării unui referendum legislativ privind abrogarea sistemului electoral mixt;
  5. Facem apel către toți cetățenii din țară și de peste hotare să se implice activ în organizarea și desfășurarea protestului de la Chișinău din 17 septembrie 2017 și acțiunilor similare de protest în țările străine unde există comunități de moldoveni;
  6. Facem apel către cetățenii din diasporă să adreseze petiții colective guvernelor din țările de reședință privind încălcarea în Republica Moldova a principiilor democrației electorale;
  7. Ne adresăm către organizațiile internaționale la care Republica Moldova este parte, reprezentanțele diplomatice și guvernele statelor străine să ia atitudine în vederea organizării unor alegeri parlamentare libere și corecte, inclusiv în privința cetățenilor aflați peste hotare, în strictă conformitate cu prevederile constituționale și normele de drept internațional.